راهنما : با کلیک روی پزشک مورد نظر ساعات فعالیت پزشک مربوطه را مشاهده کنید.

متخصص اطفال

یکشنبه و سه شنبه

ساعت 10

صفحه اختصاصی متخصص

متخصص ارتوپدی

متخصص گوش ، حلق و بینی

سه شنبه

ساعت 10

یکشنبه ساعت 17

 

متخصص قلب

متخصص پوست

دو شنبه

ساعت 17و پنجشنبه ها 12/30 ظهر

صفحه اختصاصی متخصص

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

متخصص چشم

دوشنبه ساعت 18:30

چهارشنبه ساعت 12

صفحه اختصاصی متخصص

یکشنبه

ساعت 17

 

شنبه و پنجشنبه ساعت 17

متخصص طب پیشگیری

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه

ساعت 18:30

پنج شنبه ساعت 12

صفحه اختصاصی متخصص

متخصص تغذیه

متخصص زنان

چهارشنبه هاساعت 11

پنجشنبه هاساعت 10

    پنجشنبه هاساعت 17

متخصص داخلی

متخصص ارولوژی

متخصص مغز و اعصاب

دوشنبه هاساعت 12

پنجشنبه هاساعت 10

متخصص عفونی

       یکشنبه ها ساعت 11      سه شنبه ها ساعت 18

صفحه اختصاصی متخصص

 دوشنبه ها ساعت 9 صبح

روانپزشک

فوق تخصص جراح پلاستیک

فوق تخصص روماتولوژی

کارشناس مامایی

یکشنبه و چهارشنبه صبح

پنج شنبه عصر

صفحه اختصاصی متخصص