راهنما : با کلیک روی پزشک مورد نظر ساعات فعالیت پزشک مربوطه را مشاهده کنید.

متخصص اطفال

روز های زوج

ساعت 10:00

متخصص ارتوپدی

یکشنبه

ساعت 10:30

دوشنبه و چهار شنبه

ساعت 16:30

سه شنبه ها

ساعت 16:00

متخصص گوش ، حلق و بینی

پنج شنبه ها

ساعت 15:00

سه شنبه ها

ساعت 10:00

متخصص قلب

شنبه ها

ساعت 11:00

 

متخصص پوست

یکشنبه ها ساعت 12

چهارشنبه ها ساعت 16

فوق تخصص گوارش

سه شنبه ها

ساعت 20:00

فوق تخصص غدد

شنبه

ساعت 9:30

 

سه شنبه ها

ساعت 17:00

 

متخصص چشم

شنبه و یکشنبه
ساعت 8:30

سه شنبه

ساعت 10:00

 

متخصص طب پیشگیری

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه

ساعت 18:30

پنج شنبه ساعت 12

 

متخصص تغذیه

همه روزه عصر ها 

متخصص زنان

سه شنبه

ساعت 12:00

چهارشنبه 
ساعت 10:30

یکشنبه ها

ساعت 17:00

متخصص داخلی

یک شنبه

ساعت 15:00

چهارشنبه ها 10:30

شنبه و چهارشنبه

ساعت 18 تا 20

پنج شنبه ها

ساعت 17:00

 

دوشنبه ها

ساعت 18:00

 

متخصص ارولوژی

دوشنبه ها

ساعت 17

 

متخصص مغز و اعصاب

پنجشنبه هاساعت 10

متخصص عفونی

       یکشنبه ها ساعت 11      سه شنبه ها ساعت 18

صفحه اختصاصی متخصص

شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت 10:00

روانپزشک

چهارشنبه

ساعت 10:30

فوق تخصص ریه

چهارشتبه ها

ساعت 16:30

 

فوق تخصص جراح پلاستیک

یکشنبه

عصر

فوق تخصص روماتولوژی

چهار شنبه

ساعت 7:30

کارشناس مامایی

یکشنبه و چهارشنبه صبح

پنج شنبه عصر

مشاوره

شنبه ها عصر

 

چهارشنبه عصر

فوق تخصصی روانپزشکی اطفال

شنبه ها

ساعت 18:00