راهنما : با کلیک روی پزشک مورد نظر ساعات فعالیت پزشک مربوطه را مشاهده کنید.

متخصص اطفال

روز های زوج

ساعت 10:30

متخصص ارتوپدی

سه شنبه ها

ساعت 17:00

یک شنبه ها

ساعت 09:00

متخصص گوش ، حلق و بینی

سه شنبه ها

ساعت 10:00

یک شنبه ها

ساعت 10:30

پنج شنبه ها

ساعت 15:00

متخصص قلب

شنبه ها

ساعت 9:00

سه شنبه ها

ساعت 9:0

 

متخصص پوست

یکشنبه ها ساعت 12

چهارشنبه ها ساعت 16

فوق تخصص گوارش

سه شنبه ها

ساعت 20:00

فوق تخصص غدد

شنبه

ساعت 10:30

 

چهار شنبه ها

ساعت 8:30

 

متخصص چشم

شنبه و یکشنبه
ساعت 8:30

سه شنبه

ساعت 10:00

 

متخصص طب پیشگیری

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه

ساعت 18:00

پنج شنبه ساعت 12:30

 

متخصص تغذیه

همه روزه عصر ها 

متخصص زنان

سه شنبه

ساعت 12:00

چهارشنبه 
ساعت 10:30

یکشنبه ها

ساعت 16:00

دوشنبه ها

ساعت 10:30

متخصص داخلی

سه شنبه ها
ساعت 8:30

شنبه و چهارشنبه

ساعت 18 تا 20

————-

دوشنبه ها

ساعت 18:00

چهارشنبه ها

ساعت 10:30

 

متخصص ارولوژی

پنجشنبه ها

ساعت 16:30

 

متخصص مغز و اعصاب

پنجشنبه هاساعت 9:30

متخصص عفونی

       یکشنبه ها ساعت 11    

شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت 10:00

روانپزشک

سه شنبه ها

ساعت 12:00

فوق تخصص ریه

چهارشتبه ها و دوشنبه ها

ساعت 15:30

 

فوق تخصص جراح پلاستیک

————

فوق تخصص روماتولوژی

چهار شنبه

ساعت 7:00

کارشناس مامایی

یکشنبه و پنجشنبه صبح

چهارشنبه عصر

مشاوره

شنبه ها عصر

 

عصر شنبه ها

چهارشنبه عصر

فوق تخصصی روانپزشکی اطفال

شنبه ها

ساعت 18:00

 

فوق تخصصی نفرولوژی