راهنما : با کلیک روی پزشک مورد نظر ساعات فعالیت پزشک مربوطه را مشاهده کنید.

متخصص اطفال

دوشنبه و چهارشنبه

صبح

صفحه اختصاصی متخصص

یکشنبه و سه شنبه

ساعت 10

صفحه اختصاصی متخصص

متخصص ارتوپدی

شنبه صبح، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 17

صفحه اختصاصی متخصص

متخصص گوش ، حلق و بینی

سه شنبه

ساعت 10

یکشنبه ساعت 17

 

متخصص قلب

یکشنبه ساعت 10

دوشنبه ساعت 10

پنج شنبه ساعت 10

صفحه اختصاصی متخصص

متخصص پوست

دو شنبه

ساعت 17و پنجشنبه ها 12/30 ظهر

صفحه اختصاصی متخصص

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

متخصص چشم

دوشنبه ساعت 18:30

چهارشنبه ساعت 12

صفحه اختصاصی متخصص

یکشنبه

ساعت 17

 

شنبه و پنجشنبه ساعت 17

متخصص طب پیشگیری

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه

ساعت 18:30

پنج شنبه ساعت 12

صفحه اختصاصی متخصص

متخصص تغذیه

متخصص زنان

چهارشنبه هاساعت 10

پنجشنبه هاساعت 10

متخصص داخلی

متخصص ارولوژی

متخصص مغز و اعصاب

دوشنبه هاساعت 12

پنجشنبه هاساعت 10

متخصص عفونی

       یکشنبه ها ساعت 12      سه شنبه ها

   ساعت 18

صفحه اختصاصی متخصص

روانپزشک

فوق تخصص جراح پلاستیک

فوق تخصص روماتولوژی

کارشناس مامایی

یکشنبه و چهارشنبه صبح

پنج شنبه عصر

صفحه اختصاصی متخصص